This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem hướng nhà hợp tuổi cho gia chủ sinh năm 1990 (Canh Ngọ)

tuoi_ngo_nam_2014_giap_ngo_1 Thông tin chung Năm : Canh Ngọ Mệnh : Lộ Bàng Thổ Cung : Khảm Quẻ trạch: Đông tứ trạch Hướng tốt (Đông tứ trạch) Hướng Sinh khí: Đông Nam (112.5° – 157.4°) Hướng Thiên y: Đông (67.5° – 112.4°) Hướng Diên niên: Nam (157.5° – 202.4°) Hướng Phục vị: Bắc (337.5° – 22.4°) Hướng

Xem hướng nhà hợp tuổi cho gia chủ sinh năm 1988 (Mậu Thìn)

dat-ten-cho-con-tuoi-thin1 Thông tin chung Năm : Mậu Thìn Mệnh : Đại Lâm Mộc Cung : Chấn Quẻ trạch: Đông tứ trạch Hướng tốt (Đông tứ trạch) Hướng Sinh khí: Nam (157.5° – 202.4°) Hướng Thiên y: Bắc (337.5° – 22.4°) Hướng Diên niên: Đông Nam (112.5° – 157.4°) Hướng Phục vị: Đông (67.5° – 112.4°) Hướng

Xem hướng nhà hợp tuổi cho gia chủ sinh năm 1986 (Bính Dần)

TuoiDan   Thông tin chung Năm : Bính Dần Mệnh : Lộ Trung Hỏa Cung : Khôn Quẻ trạch: Tây tứ trạch Hướng tốt (Tây tứ trạch) Hướng Sinh khí: Đông Bắc (22.5° – 67.4°) Hướng Thiên y: Tây (247.5° – 292.4°) Hướng Diên niên: Tây Bắc (292.5° – 337.4°) Hướng Phục vị: Tây Nam (202.5°

Xem hướng nhà hợp tuổi cho gia chủ sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ)

fff-4148-1387557041 Thông tin chung Năm : Kỷ Tỵ Mệnh : Đại Lâm Mộc Cung : Khôn Quẻ trạch: Tây tứ trạch Hướng tốt (Tây tứ trạch) Hướng Sinh khí: Đông Bắc (22.5° – 67.4°) Hướng Thiên y: Tây (247.5° – 292.4°) Hướng Diên niên: Tây Bắc (292.5° – 337.4°) Hướng Phục vị: Tây Nam (202.5° –

Xem hướng nhà hợp tuổi cho gia chủ sinh năm 1987 (Đinh Mão)

images842100_meocon Thông tin chung Năm : Đinh Mão Mệnh : Lộ Trung Hỏa Cung : Tốn Quẻ trạch: Đông tứ trạch Hướng tốt (Đông tứ trạch) Hướng Sinh khí: Bắc (337.5° – 22.4°) Hướng Thiên y: Nam (157.5° – 202.4°) Hướng Diên niên: Đông (67.5° – 112.4°) Hướng Phục vị: Đông Nam (112.5° – 157.4°) Hướng

Xem hướng nhà hợp tuổi cho gia chủ sinh năm 1985 (Ất Sửu)

tuoi-suu Thông tin chung Năm : Ất Sửu Mệnh : Hải Trung Kim Cung : Càn Quẻ trạch: Tây tứ trạch Hướng tốt (Tây tứ trạch) Hướng Sinh khí: Tây (247.5° – 292.4°) Hướng Thiên y: Đông Bắc (22.5° – 67.4°) Hướng Diên niên: Tây Nam (202.5° – 247.4°) Hướng Phục vị: Tây Bắc (292.5° –

Xông Đất 2016 – Xông Đất Năm 2016 – Chọn Tuổi Xông Đất 2016